بازیابی بینایی با سلول های بنیادی

بازیابی بینایی با سلول های بنیادی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۱۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش خبرنگار مهر ، محققان از سلول های بنیادی برای رشد بافت شبکیه جدید در آزمایشگاه استفاده کردند و سپس بافت را به موش هایی که در مرحله نهایی بیماری چشم بودند، پیوند کردند. به گفته این پژوهشگران، به عنوان نتیجه این روش، بیش از 40 درصد موش ها توانایی دیدن نور را به دست آوردند .
محققان گفتند این برای اولین بار است که محققان موفق به پیوند سلول های شدند که نور و گیرنده های نور شبکیه را حس می کند. بطوریکه این سلول ها به سیستم عصبی میزبان متصل شده و سیگنال های را به مغز ارسال می کنند .
دکتر میچیکو مندای نویسنده اول مقاله و معاون رئیس پروژه در مرکز زیست شناسی تکوینی ریکن در ژاپن گفت …

بازیابی بینایی با سلول های بنیادی