بازدید رئیس بازرسی از فرودگاه امام

بازدید رئیس بازرسی از فرودگاه امام
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید سرزده از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در جریان مشکلات مسافران قرار گرفت.

بازدید رئیس بازرسی از فرودگاه امام