این تکرار بی اختیار است

این تکرار بی اختیار است

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

انگار یک دستگاه پخش موسیقی در گوشم بود که هی گیر می کرد و دوباره به ابتدای آن بخش از موسیقی برمی گشت؛ بعد از کمی جست وجو فهمیدم که فقط من این مشکل را ندارم و آن قدر این مسئله جدی است که محققان بسیاری ازدانشگاه های معتبر دنیا درباره ی آن تحقیق کرده اند.
این گونه تکرارها در ذهن به کرم های گوش یا مغز معروف اند. بروز این حالت علل مختلفی دارد، از وضعیت عاطفی و احساسی گرفته تا محرک های چشمی در آن دخیل اند.
محققان آمریکایی دو عامل را برای گیر افتادن یک آهنگ در ذهن ما شناسایی کرده اند که یکی از آن ها تکرار است. در واقع گوش دادن به یک آهنگ شایع ترین دلیل به دام افتادن آن در ذهن است. …

این تکرار بی اختیار است