این بازیکن رسما بازیکن استقلال شد

این بازیکن رسما بازیکن استقلال شد
کمیته تعیین وضعیت تکلیف هافبک تیم ملی جوانان را مشخص کرد.

این بازیکن رسما بازیکن استقلال شد