ایست پرسپولیس به رامین رضاییان/ نمی توانی استقلالی شوی!

ایست پرسپولیس به رامین رضاییان/ نمی توانی استقلالی شوی!
مدافع ملی پوش استقلال تهران برای حضور در لیست آبی پوشان با موانعی از سوی باشگاه پرسپولیس مواجه است.

ایست پرسپولیس به رامین رضاییان/ نمی توانی استقلالی شوی!