ایران و ترکیه آماده استفاده از پول ملی در معاملات مشترک

ایران و ترکیه آماده استفاده از پول ملی در معاملات مشترک
روسای جمهور ایران و ترکیه تاکید کردند: جزئیات بکارگیری و استفاده از پول ملی دو کشور در معاملات مشترک نهایی شده؛ حرکتی که می تواند جهشی در همکاری های اقتصادی تهران – آنکارا ایجاد کند.

ایران و ترکیه آماده استفاده از پول ملی در معاملات مشترک