ایران در جمع ۱۰ کشور قدرتمند در تولید واکسن

ایران در جمع ۱۰ کشور قدرتمند در تولید واکسن
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ‌گفت: ایران جزء ۱۰ کشور برتر دنیا درحوزه تولید واکسن ها انسانی، دامی و طیور است.
۱۸:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۹ دی


ایران در جمع ۱۰ کشور قدرتمند در تولید واکسن