ایران دارای بالاترین ظرفیت ذخیره‌سازی خون بند ناف در خاورمیانه

ایران دارای بالاترین ظرفیت ذخیره‌سازی خون بند ناف در خاورمیانه
مدیر عامل بانک خون بندناف پژوهشگاه رویان از ظرفیت بالای ذخیره سازی خون بند ناف ایران در خاورمیانه خبر داد.

ایران دارای بالاترین ظرفیت ذخیره‌سازی خون بند ناف در خاورمیانه