ایران تولید کننده سالم ترین پلاسمای دنیا

ایران تولید کننده سالم ترین پلاسمای دنیا
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: سالم‌ ترین پلاسمای دنیا را تولید می‌کنیم و براساس گزارش بیوتست سطح ایمنی پلاسمای ما از آلمان و آمریکا هم بالاتر است.
۰۹:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ آبان


ایران تولید کننده سالم ترین پلاسمای دنیا

دانلود رایگان اینستاگرام