ایران، عزادار دریادلان …

ایران، عزادار دریادلان …
درپی جان باختن خدمه نفتکش ایرانی سانچی در حادثه دریای چین، هیئت دولت فردا را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

ایران، عزادار دریادلان …