اکثر کمردردها نیاز به جراحی ندارد

اکثر کمردردها نیاز به جراحی ندارد
رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت: ۸۵ درصد بیماران دچار کمردرد ناشی از فتق دیسک و اکثر قریب به اتفاق بیمارانی که کمردرد غیر دیسکی و مکانیکال دارند، با طب فیزیکی درمان می‌شوند.

اکثر کمردردها نیاز به جراحی ندارد