اين جوانگرايی برای پرسپوليس لازم بود!

اين جوانگرايی برای پرسپوليس لازم بود!
امثال علي پروين و محمود خوردبين شناسنامه پرسپوليس هستند. بزرگاني كه عمري در پرسپوليس بوده‌اند و موي‌شان در اين باشگاه سپيد شده است.

اين جوانگرايی برای پرسپوليس لازم بود!