اولین نیمکت نشینی پدیده استقلال در نیم فصل دوم

اولین نیمکت نشینی پدیده استقلال در نیم فصل دوم
پدیده جوان استقلال برای اولین بار در نیم فصل دوم از روی نیمکت کار تیمش را دنبال می‌کند.

اولین نیمکت نشینی پدیده استقلال در نیم فصل دوم