اولین استاندارد منسوج نانو تدوین شد

اولین استاندارد منسوج نانو تدوین شد

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۶

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

ایسنا: اولین استاندارد ملی محصول محور فناوری نانو، تحت عنوان کالاهای نساجی با خاصیت ضدمیکروبی- روش های آزمون منتشر شد.
اولین استاندارد ملی محصول محور فناوری نانو بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده در پژوهشکده های صنایع غذایی و کشاورزی و شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد، تحت عنوان کالاهای نساجی با خاصیت ضدمیکروبی- روش های آزمون با شماره استاندارد ملی ایران 21195 چاپ شد.
این استاندارد بنا به درخواست و با حمایت مالی ستاد فناوری نانو و با توجه به سوابق فعالیت هایی که در پژوهشکده غذایی و کشاورزی بر روی خواص ضدمیکروبی منسوجات نانو انجام شده بود …

اولین استاندارد منسوج نانو تدوین شد