اولويت های جديد حج تمتع اعلام شد

اولويت های جديد حج تمتع اعلام شد
سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ودیعه گذاران حج تا پایان شهریور 1385 از چهارم اردیبهشت برای ثبت نام اولیه تشرف به حج به بانک ها مراجعه کنند.

اولويت های جديد حج تمتع اعلام شد