اهدای تندیس طرح سبز مدیریت سبز اروپا به آب و فاضلاب همدان

اهدای تندیس طرح سبز مدیریت سبز اروپا به آب و فاضلاب همدان
گواهینامه طرح سبز توسط بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا به شرکت آب و فاضلاب استان همدان اهدا شد.
۲۰:۵۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۹ دی


اهدای تندیس طرح سبز مدیریت سبز اروپا به آب و فاضلاب همدان