انفجار گاز در یک واحد مسکونی در خرمشهر

انفجار گاز در یک واحد مسکونی در خرمشهر
انفجار گاز در یک واحد مسکونی در منطقه دربند غربی خرمشهر 6 مصدوم بر جای گذاشت.

انفجار گاز در یک واحد مسکونی در خرمشهر