انفجار در ایستگاه پلیس مصر/ داعش مسئولیت انفجارها را پذیرفت

انفجار در ایستگاه پلیس مصر/ داعش مسئولیت انفجارها را پذیرفت
انفجار در کلیسایی در شمال شرق مصر، دستکم 21 کشته برجاگذاشت. امروز همچنین یک انفجار دیگر در مصر در فاصله 100 کیلومتری شمال قاهره، در نزدیکی یک ایستگاه پلیس به وقوع پیوست.

انفجار در ایستگاه پلیس مصر/ داعش مسئولیت انفجارها را پذیرفت