انفجار بمب در میان هواداران تیم یوونتوس!

انفجار بمب در میان هواداران تیم یوونتوس!
انفجاری در میدان شهر تورین در گردهمایی هواداران یوونتوس چندین زخمی بر جای گذاشت.

انفجار بمب در میان هواداران تیم یوونتوس!