انتقال بزرگ و جنجالی پرسپولیس رقم خواهد خورد؟!

انتقال بزرگ و جنجالی پرسپولیس رقم خواهد خورد؟!
آيا واقعا كاوه به كار پرسپولیس مي‌آيد و آيا كلك پارسال، امسال هم كارساز خواهد شد؟

انتقال بزرگ و جنجالی پرسپولیس رقم خواهد خورد؟!