انتقاد ایران از عربستان

انتقاد ایران از عربستان
اسحاق آل حبیب در جلسه تصویب قطعنامه‌ ضد ایرانی در کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل، از عربستان به دلیل نقض فاحش حقوق بشر انتقاد کرد.

انتقاد ایران از عربستان