انتقاد از ستاره جنجالی؛ برای اینستاگرام بازی می‌کند!

انتقاد از ستاره جنجالی؛ برای اینستاگرام بازی می‌کند!
گری نویل گفته که از عملکرد نیمه اول پل پوگبا مقابل کریستال پالاس ناراضی است.

انتقاد از ستاره جنجالی؛ برای اینستاگرام بازی می‌کند!