انتظار برای نجات نفَس + فیلم

انتظار برای نجات نفَس + فیلم

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۸

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

هر بار که “جشن نفس” برگزار می شود، این غم و شادی در هم می آمیزند و اشک ها و لبخندها و آن قاب های عکس در دست حاضران، لحظه لحظه حماسه می آفرینند و آنجاست که معنی “بخشیدن” و “عشق” خود را نمایان می کند و خانواده ها و مادرها و پدرهایی را می بینی که جان فرزندشان را بخشیده، چند زندگی را نجات داده و اکنون راضی اند به رضای خدا.
به گزارش ایسنا، “روزانه هفت تا 10 نفر بیمار نیازمند پیوند عضو، به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در کشور می میرند. ” شاید این جمله را چندین بار در تیترها و اخبار مختلف یا در سخنرانی های مسوولان شنیده ایم …

انتظار برای نجات نفَس + فیلم