انتصاب رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

انتصاب رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان را به ریاست مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

انتصاب رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران