انتشار مقاله استاد دانشگاه اصفهان در معتبرترین مجله بین المللی اوتیسم

انتشار مقاله استاد دانشگاه اصفهان در معتبرترین مجله بین المللی اوتیسم

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۵

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان گفت: مقاله احمدرضا موحدی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی این دانشگاه در معتبرترین مجله علمی اوتیسم دنیا با رتبه برتر (Q1) و ضریب تاثیر بالا منتشر شد.
امیر رحیمی افزود این مقاله با عنوان اثر روش های آموزش کاراته در کسری ارتباطات کودکان با اختلالات طیف اوتیسم منتشر شده است.
این مقاله با اچ ایندکس بسیار عالی 123 در شماره 46 ماه مارس 2016 میلادی نشریه اوتیسم و اختلال به چاپ رسیده است.
اچ ایندکس شاخصی عددی برای نمایش بهره وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان بصورت کمی است.
0002

انتشار مقاله استاد دانشگاه اصفهان در معتبرترین مجله بین المللی اوتیسم