انتشار سه کتاب درباره نوروز

انتشار سه کتاب درباره نوروز
رئيس پژوهشكده مردم شناسي از انتشار سه كتاب «نوروز تنوع فرهنگي و فرهنگ صلح» ، «نوروز، تنوع فرهنگي» و «نوروزنامه سغد» خبر داد.

انتشار سه کتاب درباره نوروز