امیدوارم برانکو تمدید کند، او مربی بزرگی است

امیدوارم برانکو تمدید کند، او مربی بزرگی است
پرسپولیس تهران در حالی روز جمعه ساعت ۱۵ به مصاف ذوب‌آهن اصفهان می‌رود که یکی از امیدهای اصلی گلزنی‌اش گادوین منشاست.

امیدوارم برانکو تمدید کند، او مربی بزرگی است