امکان حضور دژاگه در پرسپولیس چند درصد است؟

امکان حضور دژاگه در پرسپولیس چند درصد است؟
شایعاتی در فضای مجازی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار است کاپیتان تیم ملی راهی پرسپولیس شود.

امکان حضور دژاگه در پرسپولیس چند درصد است؟