امضای قرارداد نهایی باز طراحی راکتور اراک؛ هفته آینده

امضای قرارداد نهایی باز طراحی راکتور اراک؛ هفته آینده
رئیس سازمان انرژی اتمی از امضای قرارداد نهایی بازطراحی راکتور اراک طی هفته آینده در وین خبر داد.

امضای قرارداد نهایی باز طراحی راکتور اراک؛ هفته آینده