امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه امیرکبیر و یو.پی.ام مالزی

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه امیرکبیر و یو.پی.ام مالزی
رؤسای دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و یو.پی.ام مالزی تفاهم نامه همکاری با هدف گسترش همکاری های علمی و پژوهشی امضا کردند.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ آبان


امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه امیرکبیر و یو.پی.ام مالزی

نصب بیتالک