امریکا و عربستان نمی توانند واقعیات را تغییر دهند

امریکا و عربستان نمی توانند واقعیات را تغییر دهند
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نوشت: آمریکا و عربستان نمی توانند واقعیات را تغییر دهند آنها بودند که به داعش سلاح دادند.

امریکا و عربستان نمی توانند واقعیات را تغییر دهند