السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر شد

السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر شد
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نامزدی خود را برای دور جدید ریاست جمهوری اعلام کرد.

السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر شد