الریان حریف سختی برای استقلال است/ شفر باید حریف را آنالیز کند

الریان حریف سختی برای استقلال است/ شفر باید حریف را آنالیز کند
پیشکسوت استقلال گفت: استقلال بازی سختی مقابل الریان خواهد داشت، زیرا این تیم از بازیکنان و امکانات بالایی برخوردار است.

الریان حریف سختی برای استقلال است/ شفر باید حریف را آنالیز کند