الاهلی مجوز جذب ۶ لژیونر را گرفته/ عدد ۶ برای ما قابل احترام است

الاهلی مجوز جذب ۶ لژیونر را گرفته/ عدد ۶ برای ما قابل احترام است
سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: عدد ۶ برای هواداران ما قابل احترام است

الاهلی مجوز جذب ۶ لژیونر را گرفته/ عدد ۶ برای ما قابل احترام است