اقدام جالب هواداران تراکتورسازی پیش از دیدار استقلال

اقدام جالب هواداران تراکتورسازی پیش از دیدار استقلال
هواداران تراکتورسازی تبریز با سفارش پیراهنی 90 متری خود را آماده بازی مقابل استقلال کردند.

اقدام جالب هواداران تراکتورسازی پیش از دیدار استقلال