اقدام بازیکن مدنظر پرسپولیس برای دریافت رضایتنامه‌اش

اقدام بازیکن مدنظر پرسپولیس برای دریافت رضایتنامه‌اش
مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی برای دریافت رضایتنامه از تیم سابق خود اقدام کرد.

اقدام بازیکن مدنظر پرسپولیس برای دریافت رضایتنامه‌اش