افشاگری وحید امیری از پشت پرده یک تخلف بزرگ

افشاگری وحید امیری از پشت پرده یک تخلف بزرگ
وینگر ملی‌پوش پرسپولیس از بازگشت مهدی طارمی به این تیم ابراز خوشحالی می‌کند و در خصوص مسائل مربوط به پیشنهادات خارجی و شرایط خودش نیز به صحبت پرداخت.

افشاگری وحید امیری از پشت پرده یک تخلف بزرگ