افزایش ۱۳.۵ درصدی بودجه دانشگاه ها در لایحه بودجه ۹۶

افزایش ۱۳.۵ درصدی بودجه دانشگاه ها در لایحه بودجه ۹۶
معاون وزیر علوم گفت: بودجه جاری دانشگاه ها ۱۳/۵درصد افزایش یافته و دانشگاه هایی که فعالیت علمی دارند اعتبار بیشتری دریافت می کنند.
۲۱:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۱ آذر


افزایش ۱۳.۵ درصدی بودجه دانشگاه ها در لایحه بودجه ۹۶