افزایش احتمال بیماری قلبی با اضطراب

افزایش احتمال بیماری قلبی با اضطراب

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

متخصصان نروژی پس از اینکه 7000 نفر را در طول 10 سال از نظر اضطراب سلامتی زیر نظر داشتند به این نتیجه رسیدند که این نوع اضطراب، احتمال بیماری های قلبی را افزایش می دهد.
به گزارش ایسنا، تاثیر اضطراب بر افزایش احتمال بیماری های قلبی پدیده ای شناخته شده است اما متخصصان نروژی اکنون می گویند که اضطراب سلامتی ممکن است نسبت به اضطراب عمومی، تاثیر منفی بیشتری بر سلامت قلب داشته باشد.
برخی متخصصان قلب معتقدند کسانی که دچار اضطراب سلامتی هستند، بهتر است با پزشک مشورت کنند.
اضطراب سلامتی بنا به تعریف، اشتغال ذهنی دائم با نگرانی از یک بیماری جدی و مراجعه فوری به پزشک است …

افزایش احتمال بیماری قلبی با اضطراب

نصب بیتالک