افتخاری با جذب شفر گل به خودی زد!

افتخاری با جذب شفر گل به خودی زد!
هادي طباطبايي از غيبت بازيكنان استقلال در مراسم سالگرد درگذشت منصور پورحيدري تعجب كرده و تأسف مي‌خورد.

افتخاری با جذب شفر گل به خودی زد!