اعلام پذیرفته شدگان نهایی نیمه متمرکز; فردا

اعلام پذیرفته شدگان نهایی نیمه متمرکز; فردا
اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فردا اعلام می شود.
۱۰:۰۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن


اعلام پذیرفته شدگان نهایی نیمه متمرکز; فردا