اعلام رده بندی جدید تیم های باشگاهی جهان/ پرسپولیس در صدر تیم‌های ایرانی

اعلام رده بندی جدید تیم های باشگاهی جهان/ پرسپولیس در صدر تیم‌های ایرانی
شاگردان برانکو ایوانکوویچ همچنان عنوان برترین تیم باشگاهی ایران را در اختیار دارند.

اعلام رده بندی جدید تیم های باشگاهی جهان/ پرسپولیس در صدر تیم‌های ایرانی