اعلام آمادگی پیشکسوت استقلال برای کمک به منصوریان

اعلام آمادگی پیشکسوت استقلال برای کمک به منصوریان
مهدی پاشازاده سرمربی نساجی مازندران برای کمک به علیرضا منصوریان اعلام آمادگی کرده است.

اعلام آمادگی پیشکسوت استقلال برای کمک به منصوریان