اعلام آمادگی سازمان ملل برای پایان دادن به خلع سلاح شورشیان فارک

اعلام آمادگی سازمان ملل برای پایان دادن به خلع سلاح شورشیان فارک
هيئت نمايندگي سازمان ملل اعلام کرد آماده است همانطور كه در توافقنامه امضا شده بين گروه شورشي ماركسيست فارك و دولت كلمبيا آمده است، تا آخر ماه مه به روند خلع سلاح شورشيان فارك پايان دهد.

اعلام آمادگی سازمان ملل برای پایان دادن به خلع سلاح شورشیان فارک