اعلام آمادگی رسمی باشگاه برای جدایی مهدی طارمی

اعلام آمادگی رسمی باشگاه برای جدایی مهدی طارمی
 مهدی طارمی اعلام کرده بعد از پایان دوران محرومیتش به دنبال حضور در تیمی خارج از فوتبال ایران است که با موافقت باشگاه نیز همراه شده است.

اعلام آمادگی رسمی باشگاه برای جدایی مهدی طارمی