اعضای بدن یک دختر دانشجو به 5 بیمار پیوند شد

اعضای بدن یک دختر دانشجو به 5 بیمار پیوند شد

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۸

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایسنا به نقل از وبدا، اعضای بدن شیدا زارعی دانشجوی 22 ساله رشته فیزیک دانشگاه تربیت معلم تهران که بر اثر بیماری ناگهانی دچار مرگ مغزی شده بود بنا به سفارش خودش و رضایت خانواده به پنج بیمار نیازمند اهدا شد .
قلب، کلیه ها، چشم و کبد این دانشجو اهدا شد.

اعضای بدن یک دختر دانشجو به 5 بیمار پیوند شد