اعتراض نوبلی ها به ترامپ

اعتراض نوبلی ها به ترامپ
تعدادی از پژوهشگران دانشگاه‌های سراسر جهان از جمله برخی از برندگان جایزه نوبل با امضا طوماری اعتراض خود را به فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع صدور روادید آمریکا برای شهروندان برخی از کشورهای مسلمان محکوم کردند.
۱۳:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن


اعتراض نوبلی ها به ترامپ