اعتراض صدها استرالیایی به سفر نتانیاهو

اعتراض صدها استرالیایی به سفر نتانیاهو
شهروندان استرالیایی در اعتراض به سفر نتانیاهو به کشورشان تظاهرات کردند.

اعتراض صدها استرالیایی به سفر نتانیاهو