اعتراض باشگاه پرسپولیس به رای کمیته استیناف

اعتراض باشگاه پرسپولیس به رای کمیته استیناف
سرپربست تیم فوتبال پرسپولیس به رأی بخشیده شدن تماشاگران صنعت نفت اعتراض کرد.

اعتراض باشگاه پرسپولیس به رای کمیته استیناف