اظهارات مهدی طارمی بعد از جلسه با طاهری

اظهارات مهدی طارمی بعد از جلسه با طاهری
مهدی طارمی امروز برای تعیین تکلیف وضعیت مفاد قراردادش با سرخپوشان پایتخت در باشگاه پرسپولیس حضور یافت.

اظهارات مهدی طارمی بعد از جلسه با طاهری